24-25. decembar 2011.
Ševina 16, Zemun, Beograd

Saša Obradović 5.dan, Hombu dojo Shidoin
Novak Jerkov 5.dan, Hombu dojo Shidoin

Seminarska taksa: 1.500 din. (1.000 din. za jedan dan) za odrasle
i  750 din. (500 din. za jedan dan) za decu.

Tokom seminara biće uručene  diplome sa predhodnog ispita za dan pojas.

ispiti za kyu i dan pojaseve:
Učešće na ispitu za dan i kyu pojaseve je isključivo za učesnike seminara,
u skladu sa uslovima za polaganje ispita.

Za izlazak na ispite za dan i kyu neophodno je imati izmirenu godišnju članarinu
Aikikai Srbije za tekuću godinu i pre ispita uplatiti ispitnu taksu.

Na seminaru će štap, mač i tanto biti potrebni samo kandidatima za 2. kyu, 1. kyu i za dan pojaseve.

   subota, 24. decembar 2011.

11:00 – 12:00  trening (deca i odrasli)
12:00 – 13:00  trening (odrasli)
16:00 – 17:00  trening (deca i odrasli)
17:00 – 18:00  trening (odrasli)
18:15 – 20:00  ispit za kyu pojaseve

  nedelja, 25. decembar 2011.

10:00 – 11:00  trening (deca i odrasli)
11:00 – 12:00  trening (odrasli)
12:15 – 14:00  ispit za dan pojaseve
17:00 – 18:00  trening (deca i odrasli)
18:00 – 19:00  trening (odrasli)
19:00   rezultati ispita za za dan pojaseve