Program za Kyu i Dan zvanja kao i uslove koji su potrebni da bi izašli na ispit, možete naći na sledećem linku:

2013_PROGRAM