Program za polaganje

6. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 26 treninga.

Aikitaiso (aikido gimnastika)
Ukemi (padovi)
Taisabaki (kretanja)

Tachiwaza:

Katatetori Aihanmi: Iriminage

Katatetori Aihanmi: Kotegaeshi

Katatetori Aihanmi: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Shihonage (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 40 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Taisabaki (kretanja)
Shikko (kretanje na kolenima)

Tachiwaza:

Shomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Nikyo (omote i ura)

Shomenuchi: Kotegaeshi

Katatetori: Tenchinage

Katatetori: Shihonage (omote i ura)

Katatetori: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori: Udekimenage (omote i ura)

Katatori: Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Katatetori Aihanmi: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori Aihanmi: Iriminage

Ryotetori: Kokyu Ho

 

4. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 50 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Katatetori: Nikyo (omote i ura)

Ryotetori: Iriminage

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Ryotetori: Tenchinage

Ryotetori: Udekimenage

Ryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Kokyunage

Shomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Shomenuchi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Shihonage (omote i ura)

Yokomenuchi: Iriminage

Yokomenuchi: Kotegaeshi

Yokomenuchi: Udekimenage (omote i ura)

Chudantsuki: Iriminage

Chudantsuki: Kotegaeshi

Chudantsuki: Udekimenage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Iriminage

Katatori: Nikyo (omote i ura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 80 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Katatetori: Uchikaitennage

Katatetori: Sankyo (omote i ura)

Katatetori: Yonkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Katateryotetori: Nikyo (omote i ura)

Katateryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Kokyunage

Shomenuchi: Yonkyo (omote i ura)

Shomenuchi: Gokyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Ikkyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Uchikaitensankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Tenchinage

Chudantsuki: Sankyo (omote i ura)

Chudantsuki: Hijikimeosae

Chudantsuki: Sotokaitennage

Ushirowaza:

Ryotetori: Ikkyo (omote i ura)

Ryotetori: Nikyo (omote i ura)

Ryotetori: Sankyo (omote i ura)

Ryotetori: Hijikimeosae (omote i ura)

Ryotetori: Kotegaeshi

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Ryotetori: Iriminage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Kotegaeshi

Shomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Katatori: Sankyo (omote i ura)

 

2. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 80 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Shomenuchi: Jiyuwaza

Yokomenuchi: Nikyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Sankyo (omote i ura)

Yokomenuchi: Yonkio (omote i ura)

Yokomenuchi: Gokyo

Katateryotetori: Iriminage

Katatori Menuchi: Ikkyo (omote i ura)

Katatori Menuchi: Shihonage

Katatori Menuchi: Kotegaeshi

Katatori Menuchi: Iriminage

Katatori Menuchi: Koshinage

Munetori: Ikkyo (omote i ura)

Munetori: Sankyo (omote i ura)

Munetori: Shihonage

Jodantsuki: Nikyo (omote i ura)

Jodantsuki: Sankyo (omote i ura)

Ushirowaza:

Ryokatatori: Ikkyo (omote i ura)

Ryokatatori: Nikyo (omote i ura)

Ryokatatori: Sankyo (omote i ura)

Ryokatatori: Iriminage

Ryokatatori: Kotegaeshi

Ryohijitori: Kotegaeshi

Ryohijitori: Iriminage

Katatetori Kubishime: Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Shomenuchi: Yonkio (omote i ura)

Shomenuchi: Sotokaitennage

Ryokatatori: Ikkyo (omote i ura)

Chudantsuki: Kotegaeshi

Jodantsuki: Ikkyo (omote i ura)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kyu

Neophodan uslov za polaganje ispita: 80 treninga nakon predhodnog ispita i jedan seminar.

Tachiwaza:

Katatetori: Uchikaitennage

Shomenuchi: Shihonage (omote i ura)

Shomenuchi: Tenchinage

Shomenuchi: Udekimenage (omote i ura)

Munetori Menuchi: Ikkyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Nikyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Sankyo (omote i ura)

Munetori Menuchi: Koshinage

Jodantsuki: Yonkyo (omote i ura)

Jodantsuki: Iriminage

Jodantsuki: Shihonage (omote i ura)

Jodantsuki: Sotokaitennage

Jodantsuki: Ushirokiriotoshi

Jodantsuki: Koshinage

Katateryotetori: Iriminage

Katateryotetori: Jujigarami

Ryokatatori: Kokyunage (tri ukea)

Yokomenuchi: Jiyuwaza (tri ukea)

Chudantsuki: Jiyuwaza (tri ukea)

Ushirowaza:

Ryotetori: Yonkio (omote i ura)

Ryotetori: Kokyunage

Ryotetori: Koshinage

Katatetori Kubishime: Sankyo

Katatetori Kubishime: Hijikimeosae

Eritori: Ikkyo (omote i ura)

Eritori: Sankyo (omote i ura)

Eritori: Koshinage

Suwariwaza:

Shomenuchi: Jiyuwaza

Ryokatatori: Sankyo (omote i ura)

Ryokatatori: Yonkio (omote i ura)

Katatori Menuchi: Iriminage

Katatori Menuchi: Kotegaeshi

Katatori Menuchi: Kokyunage

Hanmihandachiwaza:

Katatetori: Ikkyo (omote i ura)

Katatetori: Shihonage (omote i ura)

Katatetori: Uchikaitennage

Ryotetori: Shihonage (omote i ura)

Aiki ken

Aiki Jo

1° Dan (Sho dan)

Neophodan uslov za polaganje ispita: 110 treninga i dva seminara nakon predhodnog ispita Kandidat mora imati 15 godina starosti.

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihandachiwaza

Tantodori

Aiki ken

Aiki Jo

2° Dan

Neophodan uslov za polaganje ispita je 2 godine redovnog vežbanja nakon Sho dan ispita. Kratak esej napisan najviše 6 meseci pre ispita..

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Tachiwaza

Hanmihandachiwaza

Aiki ken

Aiki Jo

3° Dan (Sho dan)

Neophodan uslov za polaganje ispita je 3 godine redovnog vežbanja nakon Ni dan (2.dan) ispita. Kratak esej napisan najviše 6 meseci pre ispita.

Tachiwaza

Ushirowaza

Suwariwaza

Hanmihandachiwaza

Tantodori

Aiki ken

Aiki Jo

4° Dan

Neophodan uslov za polaganje ispita je 4 godine redovnog vežbanja nakon San dan (3.dan) ispita. Duži esej napisan najviše 6 meseci pre ispita. Kandidat mora imati 25 godina starosti.

Tachiwaza

Jiyuwaza na sve napade

Futuridori

Ushirowaza

Suwariwaza

Tachiwaza

Hanmihandachiwaza

 

Program – jo i bokken

1. KYU

AIKI JO

 • Osnovni udarci i bodovi štapom>
 • Kata 17

AIKI KEN

 • 1 – 7. suburi mačem
Sho dan

AIKI JO

 • 1, 2 kumijo
 • Kata 31

AIKI KEN

 • 1 Kumitachi
2. dan

AIKI JO

 • 1, 2, 3, 4, 5 kumijo
 • Kata 14
 • Jodori uke, Jodori tori

AIKI KEN

 • 1, 2, 3 Kumitachi
 • Tachidori
3. dan

AIKI JO

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kumijo
 • Kata 14
 • Jodori uke, Jodori tori

AIKI KEN

 • 1, 2, 3, 4, 5 Kumitachi
 • Ki mosubi-no tachi