O veštini

Šta je aikido?

Aikido je japanska borilačka veština koju je stvorio Morihei Uešiba (1883 – 1969) kao rezultat njegovog proučavanja borilačkih veština, filozofije i verskih ubeđenja. Njegov cilj je bio da stvori veštinu koja će služiti tome da se odbranite a u isto vreme da zaštitite napadača od povrede.

Reč aikido se sastoji iz tri kanđi znaka: 

  • Ai – spajanje, sklad, usklađivanje
  • Ki – duh, životna energija
  • Do – način, staza, put

Ovo se najčešće prevodi kao „Put sklada sa životnom energijom“ ili „Put harmonije duha“

Iako je poznat kao borilačka veština i sistem samoodbrane, aikido takodje sadrži elemente lične i duhovne discipline, gde se intenzitet i fokusiranost u borilačkoj veštini koriste kao način da se poveća svesnost i samosvest kao i da se um i telo dovedu u sklad.

U srcu aikido treninga leži koncept u kom ne leži poraz napadača već preusmeravanje i vođenje snage napadača i i neutralisanje napada ili agresivne situacije. To je i razlog zašto za aikido kažu da je „veština ne-otpora“ ili „ne-borilačka borilačka veština“.

Odgovarajuća etika i ponašanje su ključni aspekti u obuci aikida kao japanske borilačke veštine. Obuka uključuje razvoj poštovanja kako prema drugima tako i prema sebi, integritet, zahvalnost, skromnost, brigu i saosećanje za druge, kao i vođenje računa o fizičkom, društvenom i prirodnom okruženju u kome živimo.

Po rečima osnivača Moriheia Uešibe, cilj aikidoa je da „ujedini um i telo i da promoviše mir, harmoniju i saradnju među ljudima“